پریدن از روی کمر دیگران

بچه ها باید به صورت خمیده بایستد  ویکی از بچه ها از روی  آنها بپرد . برای آموزش این بازی  ابتدا از بچه می خواهیم از روی موانع بلند بپرند .پس از اینکه  این کار را  یاد گرفتند .چند تا از بچه ها به صورت خمیده می ایستند و یکی از بچه ها از روی آنها می پرد . 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.