رفتار جنسی در افراد مبتلا به اتیسم

طیبه صفری
خواسته های جنسی به طور معمول وقتی که فرد به بلوغ می رسد به وجود می آید و در مورد افرادی که مبتلا به اتیسم (اوتیسم) هستند نیز متفاوت نیست. روشی که در آن تمایلات جنسی مورد رسیدگی و بیان قرار می گیرند یکی از چالش هایی است که والدین و مراقبین با آن روبرو هستند. رسیدن به مرحله ی نوجوانی افراد مبتلا به اتیسم (اوتیسم) را از نظر تغییرات فیزیکی، محیطی و انتظارات اجتماعی با مشکل مواجه می کند. آن ها اغلب نتوانسته اند به طور مناسب این مسائل را مدیریت کنند، بنابراین احساسات آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این تعاملات اجتماعی با دیگران عامل ضروری برای یادگیری رفتار جنسی مناسب است اما از آن جایی که افراد مبتلا به اتیسم (اوتیسم) چنین تجربه ای ندارند فرصت های یادگیری ارزشمندی را از دست می دهند. گزارش شده است بسیاری از نوجوانان مبتلا به اتیسم (اوتیسم) به دلیل مهارت های اجتماعی ضعیف و فقدان فهم اجتماعی، رفتار جنسی نامناسبی را در عموم نشان می دهند. درک و شناخت مهارت های اجتماعی با رفتار جنسی مرتبط است. مهارت ها عبارتند از شستن آلت تناسلی، بهداشت عمومی و مراقبت از خود. دانستن اینکه چه کسی مجاز به بوسیدن و در آغوش گرفتن است، دانستن اینکه چه کسی و چه موقع اجازه دارد در مورد مسائل جنسی با او صحبت کند و دانستن اینکه نباید در عموم به آلت تناسلی دست بزند. این مهارت ها به لحاظ تاثیرشان بر رفتار جنسی و روابط خود با دیگران اهمیت حیاتی دارند.
باید به آنان آموزش داده شود چگونه مورد سوء استفاده قرار نگیرند و چگونه از خود محافظت کنند. باید به فرد سه مقوله ی (نه، برو، نمون) آموزش داده شود که اگر کسی خواست به حریم خصوصی او تجاوز کند از آن ها استفاده کند. آموزش دادن مهارت قاطعیت و چگونگی گفتن نه به کودک اتیسم (اوتیسم) امری ضروری است. این کودکان باید بدانند چه موقع نه بگویند، از افرادی که با آن ها رفتار نامناسبی دارند دور شوند و از دیگران کمک بخواهند و اگر کسی به او پیشنهادی داد حتما این موضوع را به پدر، مادر و به افراد مطمئن و معتمد گزارش دهد.
سلامت جنسی
مطالعات بسیار اندکی در حوزه رفتار جنسی در افراد عقب مانده ذهنی و یا افرادی که دارای مشکلات رشدی و تحولی هستند، صورت گرفته است. فقدان دانش کافی در این زمینه باعث شده است که ارائه پاسخ روشن و دقیق به این قبیل سوالات بسیار دشوار باشد. بسیاری از رفتارهای جنسی حتی در کودکان عادی نیز به عنوان رفتار جنسی در معنای واقعی در نظر گرفته نمی شوند و اغلب این رفتارها را به عنوان کنجکاوی در نظر می گیرند. این مساله به طبع برای کودکان عقب مانده ذهنی یا ناتوانی هایی ذهنی خاص و شدید، حتی در سنین بالاتر نیز مصداق پیدا می کند. با این حال حتی کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان دارای مشکلاتی نظیر اتیسم و سندرم داون نیز دارای رشد و تحول جنسی همانند سایر کودکان عادی هستند. اندام ها و هورمون های جنسی آنان به مانند سایر کودکان رشد می کند و آنها نیز احساسات جنسی را تجربه می کنند و نیاز به صمیمیت و عاطفه دارند. آنچه که در این قبیل کودکان ذکر می شود همیشه با احتمال همراه خواهد بود. برای مثال برای کودکان عادی در سنین یک الی دو سالگی شناخت نواحی لذت بخش صورت می گیرد، تماس های فیزیکی صمیمانه تری با مراقبین و اطرافیان خود خواهند داشت. این مساله در کودکان عقب مانده ذهنی و یا دارای مشکلات رشدی و تحولی هم ممکن است صدق پیدا کند، اما ارزیابی ها و مطالعات در این زمینه بسیار اندک است و به طور قطع نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد. با این حال به لحاظ تغییرات فیزیولوژیکی، این کودکان همانند کودکان عادی خواهند بود. رفتارهای جنسی افراد عقب مانده و دارای مشکلات رشدی و تحولی در سنین بزرگسالی بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.
همان طور که بیان شد شناخت رفتارهایی که نشان دهنده میل جنسی هدفمند در کودکان باشد، بسیار دشوار است. طبیعتا وقتی شناخت کافی نسبت به این مساله نباشد، نمی توان اظهار نمود که میل جنسی در این کودکان باید کنترل گردد، به هر حال این افراد مانند کودکان عادی دارای امیال و نیازهای جنسی هستند، و رفتار جنسی هم عموما شامل آمیزش جنسی نمی باشد؛ تماس فیزیکی، لمس، در آغوش گرفتن، بوسیدن، محبت کردن و… نیز بخشی از رفتارهای جنسی محسوب می شوند، اینکه آیا باید رفتار و میل جنسی را در این افراد کنترل کرد یا خیر خود جای بحث زیادی دارد. این کودکان حق برخورداری از آموزش جنسی مناسب و داشتن رفتارهای جنسی مناسب را دارند.
رفتارهای جنسی در افراد عقب مانده ذهنی و کودکان دارای مشکلات رشدی و تحولی عمدتا ماهیتی فیزیولوژیک دارد، این موضوع بدان معنا نیست که کودکان هیچ نوع درک یا لذتی از رفتار و فعالیت جنسی خود ندارند، بلکه به دلیل عدم حضور توانایی های ذهنی، درک این مساله بسیار دشوار تر خواهد بود. بر طبق گزارش والدین این افراد، بچه های آنان از سنین ۹ تا ۳۹ سالگی رفتارهای جنسی نامناسبی از خود نشان می داده اند؛ برای مثال لمس نواحی تناسلی در حضور عموم، تماس با جنس مخالف به شکل نامناسب، در آوردن لباس و حتی خودارضایی در مقابل دیگران. بسیاری از این رفتارها همان طور که بیان شد با نیت و قصد قبلی صورت نمی گیرد، اما رفتارهای غیرنرمال تلقی می شوند. در ارتباط با این کودکان صرفنظر از اینکه این کودکان دارای نیازهای جنسی هستند و صرفنظر از آرا و عقاید موافقان و مخالفان با این موضوع که آیا چنین کودکانی باید رفتارهای جنسی خاص داشته باشند و یا آن ها را کنترل کرد، باید عنوان نمود این کودکان نیز نیاز به آموزش دارند، و لازم است با برنامه ریزی آموزشی مناسب، فرایند اجتماعی شدن را برای آن ها تسهیل کرد تا بتوانند رفتارهای جنسی مناسب داشته باشند. بهترین برنامه آموزشی برای این قبیل کودکان این است که بتوان مسئولیت پذیری را در آن ها پرورش داد، چنین برنامه ای باید بر مسائلی نظیر آموزش رفتار جنسی مناسب، توانایی تصمیم گیری، بهبود روابط، افزایش مهارت های اجتماعی و افزایش دانش نسبت به ارزش های اجتماعی مبتنی باشد. یک برنامه آموزشی ایده ال باید به کودکان یاد دهد که بتوانند بر بدن خود تمرکز داشته باشند، احساسات و هیجانات خود را بشناسند، و رفتارهایی را انجام دهند که با عرف و ارزش های اجتماعی سازگار باشد.
استفاده از داستان های اجتماعی برای آموزش جنسی افراد مبتلا به اتیسم
درک مسائل مربوط به جنسیت و ایجاد روابط متقابل و رضایت بخش می تواند برای افراد مبتلا به اتیسم (اوتیسم) دشوار باشد. ولف و تارانی پیشنهاد کرده اند که از داستان های اجتماعی برای آموزش افراد مبتلا به اتیسم (اوتیسم) در مورد مسائل جنسی استفاده شود. داستان های اجتماعی روش امیدوار کننده ای برای مداخله در این افراد است. از آن جایی که رفتارهای اجتماعی در افراد مبتلا به اتیسم (اوتیسم) به طور قابل توجهی ضعیف است و نگرانی های آینده برای آنان بیشتر است، نیاز به برنامه های آموزشی تخصصی جنسی وجود دارد. این نشان می دهد که برنامه های آموزش جنسی نیاز به آموزش قوانین اجتماعی برای افزایش ارتباطات اجتماعی و درک دارد.
منابع
Self-assessed sexuality in young adults with High-Functioning Autism. Author links open overlay panelPriankaMehzabinMark A.Stokes
Social Stories for Sexuality Education for Persons with Autism/Pervasive Developmental Disorder. Balázs TarnaiEmail author Pamela S. Wolfe
Sexual Behavior in male adolescents with autism and its relation to social sexual skills in the kingdom of saudiarabia Mohamed A. Huwaidi Wid H. Daghustani

http://rastin-clinic

1399
مهر
9
چهارشنبه 9 مهر 1399
2020
September
30

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
سوال امنیتی
سوال زیر برای جلوگیری ارسال اسپم می باشد، لطفا به آن پاسخ دهید. با تشکر
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.