نکاتی برای کمک معلم ها (مربی سایه)

شما در کلاس هستيد تا به معلم کمک کنيد. معلم مسؤل ياد دادن برنامه ها در کلاس است و شما آنجا هستيد تا به او در اجراي آنها کمک کنيد . البته ،کمک شما اساساً براي کودک طیف است ، ولي مي تواند به روشهاي ديگري نيز مورد استفاده قرار گيرد . شما براي اينکه معلم خصوصي دانش آموزي شويد ، آموزش داده نشده ايد و در بيشتر موقعيت ها نبايد به اين طريق کار کنيد .
اين مورد به چه معناست
در عمل شما به عنوان کمک معلم و معلم ، بايد به عنوان يک گروه عمل کنيد ؛ به اين طريق که معلم راهنماي شما باشد . بعضي اوقات معلم و شما ديدگاه هاي متفاوتي در مورد توانايي هاي کودک خواهيد داشت . ضروري است که دربارة اين موارد با هم بحث کنيد تا هر دو در مورد انتظاراتتان که در مورد کودک به اجرا در مي آيد ، به فهم مشترکي برسيد . معلم به کلاس درس مي دهد و شما به دانش آموز در پاسخ گفتن کمک مي کنيد . در موقعيتهاي گروهي، شما مي توانيد به دانش آموز کمک کنيد تا با همسالان و همکلاسان خود همصحبت و شريک شود . در کار فردي ، شما مي توانيد به دانش آموز در برقراري ارتباط کمک کنيد و در مقابل پاسخ هاي کودک و نتايج خوبي که مي گيرد او را تشويق کنيد .
هر جايي که امکان دارد ، کودک بايد سعي کند تا برنامه هايي مشابه بقية بچه ها انجام دهد . شما و معلم کلاس بايد با هم براي بهبود هر نوع آسان کننده هايي که نياز است ،کار کنيد . سعي نکنيد کودک را براي کار روي کاغذ و يا ديگر فعاليتها محدود کنيد و براي اينکه بتوانيد بفهميد که او به چه چيزهايي نياز دارد ، از معلم بخواهيد تا به شما بگويد که او از هر فعاليتی چه انتظاري دارد تا هر دوي شما به سمت يک هدف مشترک حرکت و کار کنيد . اين همکاري مشترک مي تواند به وسيلة نوشتن يادداشتهايي از طرف معلم براي شما باشد يا مي تواند شامل يک بحث خلاصه از زماني به زمان ديگر يا يک گفتگوي طولانی ، مثلاً هفته اي يک بار باشد .
از معلم بخواهید به شما بگويد چه برنامه اي براي جلسة بعدي کلاس دارد هر چيز مهمي که مشاهده کرده ايد ، به معلم بگوييد. تعامل بين معلم و کمک معلم مهم است ، براي اينکه هر دو بدانند که چه انتظاري از کودک و کلاس دارند .

1402
بهمن
21
شنبه 21 بهمن 1402
2024
February
10

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.