بیست و ششمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان

به اطلاع می رساند، بیست و ششمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان منتشر شد.
آنچه در این شماره می خوانیم
ایجاد توجه و تمرکز و هدایت آن
سلامت روان خانواده اتیسم
آموزش مفاهیم انتزاعی
بگذار صدایت را بشنوم
آنچه کودکان ما را رنج می دهد
نظریه ذهن
حس آمیزی در افراد اتیسم
پیله ی سکوت
رفتار جنسی در افراد مبتلا به اتیسم
چگونه به کودکان اتیسم کمک کنیم سوالات چه کسی ، چه چیزی ، چرا و کجا رابه کار گیرند
مشکلات خواندن
معرفی کتاب
نابغه ای متفاوت

تاریخ: 
1396
اسفند
16
چهارشنبه 16 اسفند 1396
2018
March
7