افزایش 15 درصدی نرخ شیوع اتیسم

 

به گزارش سازمان کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا نرخ شیوع اتیسم افزایش 15 درصدی داشته است. طبق آمار این سازمان میزان شیوع اتیسم در سال 2016 یک در هر 68 بوده که این آمار امسال(2018) به 1 در هر 59 رسیده است.

1397
اردیبهشت
10
دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
2018
April
30