نقش کمک معلم (مربی سایه) برای دانش آموز طیف اتیسم

حمیدرضا عرب

در اين قسمت ما در مورد نقش و مسؤليت هاي کمک معلم با شما صحبت مي کنيم . شما به عنوان يک کمک معلم ، اغلب نقش سختی داريد . معمولا براي ادارة کودک ، به ميزان زيادي بار مسؤليت بر دوش شماست. ممکن است بعضی از افراد بدون هيچ آموزش رسمي و بدون هيچ گونه توصيفی از اين شغل ، و بدون دانستن نيازهاي کودک خاص وارد اين کار شوند .
توجهاتي که کودک نياز دارد
کودکان طیف اوتيسم اغلب براي مراقبت از خودشان به کمک زيادي نياز دارند که بعضي اوقات اين موارد شامل توالت رفتن نيز مي شود . معمولاً شما مسؤل انجام اين کارها هستيد .
نظارت بر کودک و سالم نگه داشتن او
بخش اصلي کار شما نظارت کردن بر کودک و مواظبت و سالم نگه داشتن اوست . شما بايد بين اين نيازها تعادل برقرار کنيد ؛ يعني دادن فضاي کافي به کودک تا بتواند « کارهای خودش را امتحان کند» ؛ هم در عکس العمل با ديگر بچه ها و هم در بازي هایش . اگر مواقعی کودک خودش وسایلش را در کلاس جمع نکند ممکن است وابستگي به يک بزرگتر را در کارهايش ياد بگيرد . دور شدن از کودک و تنها گذاشتن او کار مشکلي است ، بخصوص اگر احساس کنيد که ديگران فکر مي کنند شما وظيفة خود را بخوبي انجام نداده ايد . بنابراين ، خود را به کار مفيد ديگر ي در کلاس مشغول کنيد ؛ به طوری که بتوانيد از يک فاصله اي کودک را زير چشمي نگاه کنيد ، شايد اين راهي باشد براي متوقف کردن دسترسي مداوم کودک به شما . اگر به نظر مي رسد کودک مشکلی پيدا کرده ، به او نزديک شويد، کمی به او کمک کنيد و دوباره از او دور شويد. مواقعی که از کودک دور مي شويد ، با معلم برنامه ريزي کنيد .
وقتي کودک در يکي از «روزهاي بد» خود قرار دارد، شايد کمتر بتوانید او را ترک کنيد.

1402
اردیبهشت
30
شنبه 30 ارديبهشت 1402
2023
May
20

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.