آموزش غذا خوردن

بدليل اينکه غذا خوردن يک مهارت پيچيده است برای آموزش، بايد آن را به مراحل کوچک تبديل کرد. براي آموزش اين رفتار ابتدا قاشقي را انتخاب کنيد که کودک شما بتواند به آساني آن را در دست بگيرد. به جاي اينکه غذا را داخل بشقاب بريزيد آن را داخل کاسه ريخته و از غذاهاي نرم مانند ماست، سوپ و غيره استفاده کنيد زيرا آن ها نسبت به تکه هاي کلفت گوشت و سبزيجات راحت‌تر داخل قاشق قرار مي گيرند. شما مي توانيد اين مهارت را در چهار مرحله به کودک آموزش دهيد. گام اول: به کودک بگوييد قاشق را بردار، دست کودک را بگيريد و در حاليکه قاشق محکم در دست کودک قرار دارد قاشق را به سمت غذا ببريد و از کودک بخواهيد تا قاشق را بالا بياورد. مرحلۀ دوم: به او بگوييد « غذا را بردار» دستان او را هدايت کنيد به طوري که قاشق را در کاسه فرو کند. غذا برداشتن سخت است. مطمئن شوید که او چگونگي خم کردن مچ دست جهت فرو کردن قاشق به سمت پايين را ياد گرفته است. گام سوم: به او بگوييد « غذا بخور» و به آرامي زيردست مشت کرده‌اش را بگيريد و به سمت بالا حرکت دهيد، تا قاشق را همراه با غذا در دهانش بگذارد. گام چهارم: زماني که قاشق در دهان او است به او يادآوري کنيد که قاشق را بيرون بياورد. «به او بگوييد قاشق را بيرون بياور و او را هدايت کنيد تا قاشق را روي ميز بگذارد. به او آموزش دهيد که دستها را ثابت بر روي ميز بگذارد و تا زمانيکه دهانش خالي نشده لقمۀ ديگر را برندارد ودر آخر راهنمايي ها را حذف کنيد. روش ديگر آموزش اين مهارت روش تقليد کردن است که او اين کار را بايد از شما تقليد کند و احتياج به راهنمايي نيز ندارد و بهترين روش، ترکيب روش هدايت فيزيکي با تقليد است که باعث تثبيت رفتار مي شود.

1401
اردیبهشت
31
شنبه 31 ارديبهشت 1401
2022
May
21

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.