انتخاب کردن

تا حد امکان در طول روز انتخاب هاي زيادي به کودک بدهيد
اگر شما در مورد يک روز ساير بچه ها فکر کنيد ، متوجه مي شويد که آنها خيلي از حق انتخاب ها را دارند . شايد آنها حق انتخاب اين را داشته باشند که کجا و با چه کسي بنشينند . آيا کودک مبتلا به اتیسم نیز تا به حال حق اين گونه انتخاب ها را داشته و يا اينکه هميشه روي يک نيمکت جدا در ته کلاس بوده ؟ بچه هايي که با يک کمک مربی کار مي کنند ، اغلب حق انتخابي در مورد توجه مداوم ندارند و براي همين نسبت به سايرين ، به زمان استراحت بيشتري نیاز دارند . ديگر انتخاب ها که شامل استفاده و انتخاب رنگ مداد رنگي مي شود، اغلب براي بچه هاي کوچکتر خيلي مهم است . بچه ها در بيشتر کلاس ها حق اين انتخاب را ندارند که در کلاس حضور داشته باشند يا نه .
براي انجام اين کار به کودک يک شيء پيشنهاد مي شود ، مثلاً يک کتاب بخصوص، و از او مي پرسيم که اگر اين انتخاب اوست « دوست دارد چه بخواند» . اگر به شما پاسخي داد، براي مدت کوتاهي شيء را در اختيار او بگذاريد . اگر پاسخي نداد يا جواب منفي داد ، چيز ديگري به او پيشنهاد کنيد . تشویق ها مي تواند يک لبخند يا چيزي به همين ظرافت باشد . بتدريج کودک تشخيص خواهد داد که يک سري پاسخ هاي مشخص به او امکان مي دهد فعاليت ها و اشيائي را که ترجيح مي دهد ، داشته باشد .

انتخاب ها
تا حد امکان در برنامة روزانة دانش آموز ، از انتخاب هاي واقعي بيشتري استفاده کنيد .
• اگر لازم است به کودک انتخاب کردن را بياموزيد !
• به کودک اجازه دهيد براي مدتي با نتايجي که از انتخابش به دست آورده ، سپري کند .
• اطمينان حاصل کنيد که وقتي به او حق انتخاب داده مي شود ، روشي برا ي گفتن « هيچ کدام از اينها » در پيش رو دارد .

1400
اسفند
25
چهارشنبه 25 اسفند 1400
2022
March
16

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.