مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

گزارش کار مرکز

 

خلاصه نتايج و عملکرد مرکز:
 
در طول 15 سال فعاليت مستمر مرکز، نتايج آن به شرح زير است.
1120 نفر تاکنون توسط روانپزشک به اين مرکز ارجاع داده شده اند.
60 نفر در حال حاضر در مرکز تحت آموزش هستند.
200 نفر در منزل تحت آموزش هستند.
106 نفر به مدارس عادی راه پيدا کرده اند.
18 نفر به پيش دبستانی می روند.
53 نفر به دوره اول ابتدايی می روند.
30نفر دوره دوم ابتدایی می روند.
15 نفر به مقطع دبيرستان می روند.
2 نفر به دانشگاه می روند.
 
لازم به ذکر است که آمار ذکر شده تا پايان سال 1394 می باشد.
طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا