مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

تمايلات جنسي و اتيسم

چگونه اتيسم بر تمايلات جنسي اثر مي گذارد؟
 
سوالي كه در اين قسمت به آن مي پردازيم چگونگي تاثير اتيسم بر تمايلات جنسي است. بيشتر مردم بر اين فرض هستند كه افراد با اختلال اتيسم به فعاليت هاي جنسي علاقه اي ندارند كه اين فرض اشتباهي است. بسياري از افراد اتيستیک قادر به فعاليت هاي جنسي هستند اما اكثر اوقات ترتيب هاي آن ها را متوجه نمي شوند.
 
افراد با اختلال اتيسم از نظر بیولوژیکی کارکردهای یکسانی با افراد عادي دارند. اما رسش و مهارت هاي اجتماعي آنان براي تمايلات جنسي به اندازه ديگران نيست. افراد اتيستیک از جهت سن و ايجاد رابطه بسيار صميمي هدف های مشترک با دیگران دارند، اما در نخستين برخورد در اختصاص همتا سازي ها در ساخت ارتباطي خود مشکل دارند.
 
افراد اتيستیک اغلب در مورد تمايلات جنسي اطلاعي ندارند، هم چنین دوستان كمي براي بحث در مورد  این موضوع دارند و آموزش كافي جنسي ندارند. آن ها نمي توانند به طور طبيعي اين دانش را از منابع ديگر مانند دوستان، همسالان و... كه پراکنده و ناصحيح است به دست آورند.
فرد اتيستیک ممكن است سوالات بسياري در مورد تمايلات جنسي داشته باشد اما نمي داند چه كسي پاسخگوي او است.آنان هم چنين بعضی مواقع رفتار هاي جنسي نامناسب(غير مقتضي) انجام مي دهند كه ناشي از كمبود يا نبود دانش مكان هاي خصوصي و فقر آموزش جنسي است. افراد اتيستیک حق برقرار كردن ارتباط و تجربه تمايلات جنسي را دارند. اين براي آن ها در پذيرش آموزش هاي كافي و منابعي كه بتوانند در قسمتي از زندگي آن هاامنیت ایجاد كند بسيار حائز اهميت است كه از لحاظ منطقي و قانوني راه درستي است. 
 
افراد جوان مبتلابه اتيسم نياز به اطلاعاتي براي انتخاب سالم و آگاهانه دارند.
بيشتر افراد اتيستیک تصور ارتباط هاي دراز مدت، صميميت و برخورد هاي جنسي دارند كه مي تواند بر عزت نفس و بهزيستي آنان اثر گذار باشد. خانواده ها، مدارس و افراد آگاه در مورد مسائل جنسي نقش مهمي در بلوغ و ارتباطات جنسي افراد اتیستیک دارند.
 
افراد مبتلابه اتيسم آسيب پذيري بيشتري نسبت به سوء استفاده دارند چرا كه در زمینه ارتباط و مهارت هاي اجتماعي مشکل دارند. آن ها ممكن است دانش آن را نداشته باشند كه سوء استفاده جنسي يا رفتار جنسي غارتگرانه چگونه است.باید به آنان آموزش داده شود چگونه مورد سوء استفاده قرار نگيرند،چگونه از خود محافظت کنند و با علائم ثانویه آشنا شوند.
 
افراد از طریق ارتباط با شريك اتيستیک خود فعاليت جنسي طبيعي يا زياد را گزارش مي كنندكه برخي از گزارش ها از فعاليت جنسي با صميميت كم ناشي از ارتباط هاي حسي و لمس شدن را گزارش مي دهند.
 
افراد جوان اتيستیک ممكن است با ديگران فعاليت هاي جنسي خوبي داشته باشند كه امكان گرايش به جنس مخالف را در آنان به وجود می آورد.
يكي از نشانه هاي ديداري در افراد جوان در شرف فعاليت هاي جنسي زماني است كه آنان از بدن ديگران و ارتباط هاي آنان با خود ارضايي آگاه مي شوندكه اين امر مي تواند براي والدين چالش هايي در اين موضوعات دشوار درمقدار آن به وجود آورد. 
 
تمايلات جنسي يكسان
اين مهم است كه بدانيم افراد جوان اتيسم چه زمانی می توانند به هم جنس خود علاقه پيدا كنند، كه اين موضوع براي آن ها مي تواند گيج كننده باشد چرا كه جذابيت هاي جنسي يكسان مي تواند معناي متفاوتي براي آنان داشته باشد و باعث مجذوب شدن آنان به اين موضوع گردد و خواستار پاسخ به پرسش هاي بسيار آن ها شود.
 
تكنيك هاي خاص براي تدريس وظایف بهداشتي و جنسي 
برخي اوقات عدم آموزش یا نبود ابزار بهداشتي باعث متمایز شدن وظيفه هايي كه بايد انجام شود، می گردد. اين كه چه زماني يادآور كدام وظيفه ما است؟ یا کدام مهارت فیزیکی ضروری است که وجود ندارد؟ در اين قسمت به برخي از تكنيك هايي كه شما مي توانيد براي خودياري ابتدايي به كودک خود آموزش دهيد آورده مي شود.
 
برنامه ريزي كنيد
برنامه ای كه براي آموزش خودياري در نظر گرفته مي شود بايد در مكاني باشد كه آن فعاليت صورت مي گيرد. براي مثال، در حمام يا اتاق خواب جايي است که آموزش دوش گرفتن یا گذاشتن لباس هاي تميز، مسواك زدن دندان ها يا شانه زدن مو در آن جا صورت می گیرد.
شايد بهتر باشد كودك خود را به داشتن دفترچه يادداشت ترغيب كنيد چرا كه آناناستفاده از دفترچه را بیشتر از یادآوری روی دیوار ترجیح می دهند.تشویق برخي از كودكان با كلمات صورت مي گيرد و برخي ديگر با ديدن تصاويري كه مورد علاقه آن ها است. در هر حال عمل برنامه ريزي شده و فعاليتي كه مي خواهد انجام گيرد بايد در مكان خود آن صورت بپذيرد. استفاده از عناوين تصويري، براي يادگيري مواردی كه ممكن است به خواندن نياز نداشته باشد، ابزار خوبياست و هم چنين در يادآوري هاي تصويري به كار گرفته مي شوند. و مواردی غير كلامي را مي توان با اشاره به تصاویر، در مورد آن ها صحبت كرد.
 
وظيفه را تحليل و بررسي كنيد
زمان كمي براي انجام وظيفه صرف كنيد، سپس گام هاي ضروري براي رسيدن به هدف را مشخص كنيد و هم چنين با كودك خود در گام هاي ساده براي رسيدن به بهترين راه و كامل شدن آن برنامه همراه شويد. براي دانستن گام هاي كودك ليست تصويري از گام ها تهيه كنيد. پس از آن مشاهده كودك خود و دفترچه يادداشت براي هرگام به صورت مستقل  و واداشتن به فعاليت و شناخت نوع كمك شما ضروري است. اين خط پايه است. شما در ادامه بايد بر گام هايي كه در حين آموزش مورد نظر است متمركز شويد.
 
استفاده از گام هاي پيشين
اگر مي خواهيد نيازها و گام هاي آن ها را براي آموزش در امور روزمره آموزش دهيد لازم است برای شروع از گام هاي قبلی استفاده كنيد، زماني كه در آن كار مسلط شد مي توان گام قبلی را با گام جديد همراه نمود. براي مثال اگر مي خواهيد شستن دست ها را آموزش دهيد از خشك كردن دست ها با حوله شروع كنيد. زماني كه در آن كار مسلط شد باز گام بعدي را با گام قبلی همراه كنيد مانند بستن شير آب همين كار را انجام دهيد تا به آن مرحله برسدكه بايد صابون را برداشته و دوباره در جاي اوليه خود قرار دهد.
 
با انجام اين فرايندگام هاي بعدي يادگيري يك عمل را با گام هاي قبلی آن عمل همراه كنيد،كودك شما هميشه وظايف روزمره را به طور كامل انجام مي دهد هم چنین براي وظايف بهداشتي مي توان از انطباق محرك حافظه اي در انجام وظايف روزمره استفاده كرد.
براي مثال محرك هاي حافظه اي ضعيف ممكن است باعث شود پسر يا دختر شما تراشيدن موهاي زائد خود در مكان هاي بهداشتي به سختی انجام دهد. آموزش محرك حافظه اي براي برخي از افراد برنامه متفاوتي دارند دشوارهايي به وجود می آورد. از محرك حافظه اي مي توان به اين صورت استفاده كرد كه كودك را براي شستن دستانش تشویق كنيد كه مي تواند با گفتن سعي خود را بكن يا هر چيز ديگري باشد. براي مثال مكان دست هاي شما با مكان دست هاي كودك خود در حافظه فيزيكي و فكری كودكتان هنگام انجام وظيفه هاي بهداشتي يكسان است. اين مهارت ها را محرك حافظه اي در زمان هاي گذشته در فرآيندهاي بي شماري انجام داده است.
 
استفاده از موسيقي يا ريتم 
موسيقي و ملودي يا هر ريتمي مي تواند براي كمك به حافظه فرد اتيسم موثر باشد. اكثر افراد اتيستیک  مي توانند ترتيب را به خاطر بسپارند. ايجاد ريتم در كارهاي روزمره، فعاليت هاي اوليه و ثانويه آنان و ايجاد بستري براي امكان تكرار، فرآيندی براي ثبت در حافظه(محرك) فرد اتيستیک است تا بتواند آن ترتيب را نيز در روز هایی که پيش رو دارد به صورت ماهرانه انجام دهد. لازم به ذكر است كه در ابتداي فعاليت براي كمك به حافظه نياز به موسيقي هايي است كه تاييدي باشد. چرا كه آن ها موزيك را وزوزي بيش تعبير نمي كنند پس مادر بايد موزيك را با فعاليت براي كمك به تحريك حافظه فرد همراه كند.
 
افراد اتيستیک داراي خصوصياتی مثل متوجه نشدن منظور شما،نداشتن گفتار، نداشتن حالات چهره ای و بدنی، اجتناب از تماس چشمي، پديداري استدلال منطقي، لج بازي يا رفتار جنگجويانه، عدم درک قضاوت درست، توانايي شناخت ضعیف در تجربيات، داشتن اضطراب بالا يا ناكافي هستند. اما در اغلب انسان ها اين خصوصيات كم یا زياد وجود دارد. پس ما والدين، مربيان و افرادي كه به هر نحو در آموزش اين افراد سهيم هستيم با ديد منفي(نداشتن)،برخي از خصوصيات را جستجو نكنيم بلكه با ديد مثبت(داشتن به) برخي از خصوصيات كه اين افراد از آن ها بهره مند هستند ولی ما به هر نحو به آن ها توجه نداشته يا هم پوشي آن ها را مورد ادراك قرار نمي دهيم، بنگريم.
طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا