مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

انتشار کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی کودکان دارای اتیسم

  امروزه توجه به درمان و توان بخشی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم اهمیت زیادی پیدا کرده است زیرا با به کارگیری فنون و روش های درمانی جدید می توان این کودکان را به گروه همسالان نزدیک کرد. استفاده ی به موقع از منابع آموزشی که مداخله ی به هنگام نامیده می شود و دارای سطوح مختلفی است برای ارتقا سطح توانمندی های کودک و تامین بهداشت روانی خانواده لازم و ضروری است.

در این کتاب برنامه هایی به عنوان نمونه جهت آشنایی با نحوه آموزش کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم ارائه شده است و هم چنین الگویی است برای مربیان، والدین و کلیه افرادی که با این کودکان در ارتباط هستند تا بتوانند طبق آن کلیه ی برنامه های آموزشی را طراحی کرده و اجرا کنند. از آن جایی که برنامه ریزی منسجم و مدون برای بهبود و پیشرفت آموزش کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم تاثیر به سزایی دارد و تاکنون کتابی جامع در این زمینه نگاشته نشده است، برخود لازم دیدیم تجربیات 15 ساله ی خود را در قالب یک کتاب ارائه نماییم.

 
طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا