مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

کتاب راهنمای آزمون تشخیصی اوتیسم گیلیام (نسخه فارسی)

 برای بار اول لئوکانر متوجه شد که بعضي از کودکان از بدو تولد دچار مشکلات زباني، رفتاری و عاطفی اند. او ضمن شرح حال اين کودکان به این فکر افتاد تا راه حلي برای درمان آن ها پیدا نماید، اما با این وجود سالها طول کشید تا تئوری های وی که مبنی بر روانی بودن بیماری اوتیسم بود، مورد تایید قرار گیرد.

   امروزه توجه به این اختلال بیشتر شده است و تحقیقات زیادی در مورد تشخیص، سبب شناسی و درمان اوتیسم صورت گرفته است. هر سال بر آمار افراد اوتیسم افزوده می گردد. شاید یکی از علت های وجود آمار های بالا توجه به این اختلال و تشخیص های درست این اختلال باشد. تمام تلاش ها بر این است که از بروز این اختلال پیشگیری شود. از طرفی تشخیص به موقع این اختلال اهمیت زیادی دارد. تشخیص به موقع باعث می گردد که مداخلات به موقع ارائه شود و ضمن کمک و درمان شخص، از تبدیل شدن آن به بیماری دیگر و معلولیت جلوگیری شود. این امر باعث می گردد که سلامت خانواده هم تامین گردد. از طرفی از صرف هزینه های اضافی برای درمان و سربار شدن برای خانواده و جامعه جلوگیری گردد.
     تشخیص درست برای یک اختلال زمانی محقق می شود که ابزار های مناسب تشخیصی وجود داشته باشد و مورد استفاده قرار گیرد. خوشبختانه امروزه در زمینه تهیه ی ابزار های تشخیصی اوتیسم پیشرفت هایی صورت گرفته است و ابزار های معتبری تهیه شده اند. یکی از ابزارهای معتبر توسط گیلیام در سال 1994 تهیه گردید که به آزمون «GARS» معروف است. این آزمون در سال های اخیر تجدید نظر شده و نسخه ی دوم آن هم منتشر شده است.
     اعتبار آزمون گارز، سادگی اجرا و نمره گذاری آن باعث شد که ما نسخه دوم (گارز-2) آن را در جامعه ی ایران مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم. این آزمون در ابتدا با دقت بسیار زیاد به فارسی برگردانده شده و در مطالعات مقدماتی روایی آن مورد تایید قرار گرفت.
    شاخص های روان سنجی آزمون گارز در یک نمونه صد نفری در کودکان 3 تا 18 سال در اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. تایید پایایی آن موجب شد آن را به عنوان یک ابزار تشخیصی برای جامعه ی ایران هنجار نماییم. تصمیم بر آن شد که نتیجه هنجاریابی را به صورت یک کتاب راهنما در اختیار مراکز درمانی، توانبخشی و تحقیقی قرار دهیم.
    کتاب حاضر، نتیجه ی یک مطالعه و تحقیق در مورد شاخص های آزمون گارز است که در پنج  فصل تنظیم شده است. در فصل اول یک نگاه اجمالی به اوتیسم و گارز انداخته شده است. فصل دوم در حقیقت چگونگی ساخت این آزمون و توضیحاتی در مورد شاخص های روان سنجی آن است. در فصل سوم درمورد شاخص های روان سنجی گارز در جامعه ی ایران توضیح داده شده است. چگونگی اجرا و روش های نمره گذاری آزمون گارز در فصل چهارم توضیح داده شده است و نهایتاً برای تفسیر نتایج آزمون باید به فصل پنجم مراجعه کرد.
    این کتاب علاوه بر این که یک راهنمای خوب برای یک آزمون تشخیصی معتبر دنیا است، یک الگو و نمونه عملی از تهیه و هنجاریابی یک آزمون هم به شمار می رود. در این کتاب نکات روان سنجی به خوبی توضیح داده شده است. این نکات به دانشجویان برای ساخت دیگر آزمون ها کمک بسیار زیادی خواهد کرد.
 
طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا