مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

بازی های موثر برای کودکان اوتیسم

رندال  معتقد است  که بازی جزئی مهم در آموزش  اطفال است . به زعم  وی محرومیت از بازی به شدت تاثیر گذار بوده و موجب تاخیر در رشد اجتماعی  کودکان می شود . اما به نظر می رسد که به واقع بازی پایه  و اساس اولین روابط اجتماعی باشد . در طی بازی می آموزیم که با دیگران به نحو مطلوب ارتباط برقرار کنیم ، تجارب مختلف کسب کنیم  و در افکار و تمایلات خود منعطف باشیم . باید توجه داشت که کودکان اوتیسم در مقایسه با دیگران از رشد اجتماعی  کمتری نیز بهره می برند . محور  این نگرش بر این موضوع  استوار است  که  رشد اجتماعی  کودکان  ناشی از اثر متقابل سطح شناختی  و طرح های ذهنی آنان با تجربه های  محیطی است . لذا در این قبیل کودکان  مشکلات رشد  اجتماعی همواره وجود خواهد داشت . یکی از مهمترین اهداف در آموزش و پرورش  کودکان اوتیسم ،سازگاری اجتماعی ،برقراری  روابط مفید و موثر با دیگران  و پذیرش مسئولیت های اجتماعی در مهارت هایی که بیشتر در زمینه خودیاری است ، می باشد .بازی می تواند  موجب تقویت  فرایند سازگاری  با اجتماع و جامعه در کودکان اوتیسم گردد. این بازی ها  باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی مسائل عاطفی یا جسمی و بر اساس نوع اختلال موجود ،برنامه ریزی و اجرا گردد .

 

معرفی تعدادی از بازی های موثر برای کودکان اوتیسم

 قایم موشک    

پرتاب توپ به هوا

جمع کردن توپ با آهنگ

پریدن از روی کمر دیگران

شوت  کردن توپ  برای هم

عمو زنجیر باف و آسیاب بچرخ

گذاشتن توپ بین دو پا و پریدن

چرخیدن و نشستن با موسیقی

طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا