مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

آموزش حافظه فعال و کودکان اوتیستیک

کارکردهای اجرایی یکی از مهارت های یادگیری است و به مجموعه ای از فرایند های پردازش ذهنی اطلاعات اطلاق می شود که تجربیات گذشته ی فرد را به موقعیت عملکرد فعلی آن مرتبط می سازد و از این طریق منجر به افزایش سطح عملکرد و بهبود کیفیت عملکرد فرد در زمان حال می شود. افراد برای داشتن عملکرد مناسب در زمینه ی فعالیت هایی مانند برنامه ریزی، سازمان دهی، حل مساله، تمرکز و یادآوری جزئیات نیاز دارند تا از تجربیات و اطلاعاتی که در گذشته آموخته اند استفاده کنند.

در ادامه با مشکلاتی که به واسطه کارکردهای اجرایی در کودکان دچار اختلال می شوند را خواهید خواند و ...

ادامه مطلب...

انتشار بیست و یکمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان

بیست و یکمین شماره فصلنامه داخلی ویژه کودکان اتیسم (بچه های آسمان ) منتشر شد.

برای تهیه آن به دفتر مرکز اوتیسم اصفهان مراجعه نمایید.

آموزش شناخت ها و مفاهیم

در سلسله مراتب آموزش به روش تحلیل رفتار کاربردی(ABA) باید دقت کنیم که هر مورد و مطلب را در جای خود و با یک توالی منظم آموزش دهیم به ویژه باید پیش زمینه های هر آموزش فراهم شده باشد. 

در شماره های قبل به ترتیب آموزش توجه و تمرکز، تقلید، دستورات و افعال ساده و تطابق و طبقه بندی را شرح دادیم که این موارد زیر بنای آموزش های بعدی ما را شکل خواهند داد.

به عبارتی موارد فوق 4 ستون اصلی هستند برای آن چه که بعدها بنا خواهیم نهاد. اگر کودکی توانسته باشد این مهارت ها را کسب کند در آموزش های بعدی احتمال توفیق بیشتری خواهد داشت. اکنون می توانیم انواع مهارت های مورد نیاز را به کودک بیاموزیم در ادامه این مطلب به شرح روش آموزش شناخت ها و مفاهیم می پردازیم. 
ادامه مطلب...
طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا