مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

درمان گر و کودک اوتیستیک

تقدیم به آنان که چون شمع سوختند تا محفل زندگی دیگران پرتویی از نور بگیرد، آنانکه خود را وقف بچه های آسمان کردند 


همه روز روزه بودن  همه شب نماز کردن
همه سال حج نمودن سفر حجاز کردن 
ز مدینه تا به کعبه  سر و پا برهنه رفتن 
ز دو لب برای لبیک  به وظیفه باز کردن 
به مساجد معابد          همه اعتکاف جستن 
ز ملاهی مناهی          همه احتراز کردن 
شب جمعه ها نخفتن  به خدای راز گفتن 
ز وجود بی نیازش  طلب نیاز کردن 
به خدا که هیچ کس را ثمر آن قدر نباشد که به روی نا امیدی در بسته باز کردن 

 کار با یک کودک اوتیستیک کاری بسیار سخت و طاقت فرسا است و نیازمند آن است که مربی و درمان گر مسایلی را رعایت کنند تا نقش اساسی در بهبود عملکرد کودک داشته باشد؛ در این مقاله چند راه کار اساسی به مربیان، درمان گران و والدین که خود به آموزش کودکان اوتیستیک پرداخته اند توصیه می شود.

ادامه مطلب...

فلسفه و ابزار مونته سوری

 دغدغه ی همیشگی مراکز آموزشی کودکان چه استثنایی و چه عادی، آموزش هرچه بهتر بوده است و همیشه مراکز برای تکمیل برنامه های آموزشی خود به دنبال برنامه هایی بوده اند تا هرچه بهتر بتوانند آموزش خود را پایه ریزی کنند. 

مرکز اوتیسم اصفهان یکی از مراکز آموزشی است که همیشه درگیر مسائل آموزشی کودکان اوتیستیک است و وظیفه ی خود را تربیت و آموزش هرچه بهتر این کودکان می داند. در این راستا مدتی است که ابزار آموزشی مونته سوری برای آموزش کودکان توسط خیرین نیکوکار تهیه شده و به عنوان برنامه ای در کنار روش ABA، موسیقی درمانی، بازی درمانی، تئاتر درمانی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

در ادامه این مطلب با فلسفه و ابزار مونته سوری بیشتر آشنا خواهید شد.
ادامه مطلب...

انتشار بیست و سومین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان

بیست و سومین شماره فصلنامه داخلی ویژه کودکان اتیسم (بچه های آسمان ) منتشر شد.

برای تهیه آن به دفتر مرکز اوتیسم اصفهان مراجعه نمایید.

طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا