مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

انتشار چهاردهمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان

چهاردهمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان ویژه کودکان اوتیستیک منتشر شد.

برای تهیه آن به دفتر مرکز اوتیسم اصفهان مراجعه نمایید.

 

یک قدم به سوی آموختن

 اوتیسم با تمام تحقیقات و توجهاتی که تاکنون به خود اختصاص داده است هم چنان به عنوان یک اختلال ناشناخته یا کمتر شناخته شده رخ می نماید و آمار شیوع آن روز به روز حیرت انگیزتر و نگران کننده تر می شود. با توجه به این که هیچ روش دارویی و غیر دارویی چندان موثری برای آن یافت نشده، اکثر متخصصان و دانشمندان به دامان رفتار درمانی و آموزش تحلیلی رفتار کاربردی پناه برده و آن را موثرترین راه حل دردسترس در شرایط کنونی قلمداد کرده اند.

از آن جا که بخش عمده ای از مخاطبین ما را افرادی تشکیل می دهند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کودکان اوتیستیک سر و کار دارند، بحث آموزش به این کودکان از چالش های جدی این افراد می باشد. بنابراین به منظور ارتقای سطح آگاهی و استفاده خانواده ها و مربیان و سایر دست اندرکاران این مجموعه از روش های آموزشی مفید و موثر و البته کاربردی موجود، این گفتار را به بیان فنون و تکنیک های آموزشی به صورت بسیار ساده اختصاص می دهیم.

در ادامه مطالبی در رابطه با توجه و تمرکز خواهید دید.

ادامه مطلب...

موسیقی درمانی و اوتیسم

موسیقی درمانی که طی سال های اخیر توجهات زیادی را در محافل علمی به خود معطوف نموده، حرفه ای درمانی است که در درمان و توان بخشی اختلالات مختلف در عمل کردهای اجتماعی، روانی، ارتباطی، جسمی، حرکتی و شناختی افراد استفاده می شود.
موسیقی درمان گر می تواند در یک محیط درمانی، تغییرات دل خواه در عواطف، رفتار درمان جو و ... ایجاد کند و به این وسیله با تاثیر بر افزایش کیفیت زندگی و عمل کرد روانی، فیزیکی،شناختی و اجتماعی تفاوت هایی در زندگی افرادی که دچار اختلالات و مشکلات یادگیری و ارتباطی اند(مثل افراد اوتیسم) ایجاد کند.
 
در ادامه این مطلب با روش های موسیقی درمانی و مطالب دیگر آشنا خواهید شد.
ادامه مطلب...
طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا