مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

انتشار هجدهمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان

هجدهمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان، ویژه کودکان اوتیستیک منتشر شد.

برای تهیه آن به دفتر مرکز اوتیسم اصفهان مراجعه نمایید.

تئوری ذهن

اسناد افکار و احساسات به دیگران، قابلیتی است که به آن «نظریه ذهن» می گویند. نظریه ذهن یکی از بحث انگیزترین موضوعات مطرح در روان شناسی رشد است. محققان نظریه ذهن را برای اشاره به توانایی فرد در اسناد احساسات، عقاید و نیات و افکار فرد برای درک «حالت های ذهنی» دیگران یا «خواندن ذهن» دیگران می باشد. این توانایی به فرد کمک می کند تا با در نظر گرفتن احساسات، عقاید و نیت های دیگران، توصیف و تبیینی صحیح از رفتارشان داشته باشد.

در ادامه مطالب بیشتری در این رابطه خواهید خواند.

ادامه مطلب...

آموزش دستورات و افعال

در مباحث قبل به ایجاد توجه و تمرکز و نیز آموزش تقلید که مبانی آموزش گام به گام به روشABA  می باشد پرداختیم. هنگامی که کودک توانست مهارت های توجه و تمرکز و تقلید را تا حدودی فرا گیرد، شرایط برای آموزش سایر موارد فراهم می شود. در این میان یکی از بهترین و مهم ترین آموزه ها دستورات شفاهی ساده و افعال است. کودک با کسب این فرامین به ظاهر ساده می تواند به راحتی مهارت های پیچیده ای که شامل مراحل چند گانه است را فرا گیرد. از این آموزش تحت عنوان آموزش زبان ادراک نام برده می شود. 
در ادامه مطالب بیشتری در این رابطه خواهید خواند.

 

ادامه مطلب...
طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا