مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

انتشار دوازدهمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان

دوازدهمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان ویژه کودکان اوتیستیک منتشر شد.

برای تهیه آن به دفتر مرکز اوتیسم اصفهان مراجعه نمایید.

ورزش و اوتیسم

  قدرت آموختن در تمام کودکان وجود دارد کودک می تواند از دیگران و با دیگران بر اثر نگاه کردن، مقایسه کردن و تقلید کردن بیاموزد. مقایسه قدرت کودک با دیگران نشانه اعتماد به قدرت خود می باشد و رقابت نیز می تواند در آموزش موثر باشد. هم سالان کودک بر آموزش، تربیت و آموختن کودک موثرند. ورزش یکی از راه های آموختن است. ورزش می تواند آمادگی جسمانی کودکان و نوجوانان را افزایش داده و هم چنین کسب مهارت، موفقیت، اعتماد به نفس و روابط اجتماعی آن ها را نیز افزایش دهد.

در ادامه مطالب بیشتری در این رابطه خواهید خواند...

ادامه مطلب...

آمارافراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به 1 در 68 نفرافزایش پیدا کرد

 بر اساس آخرین اطلاعیه سازمان پیشگیری از بیماریهای امریکا آمارافراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به 1 در 68 نفرافزایش پیدا کرد. 

این امار در پسران 1 در 42 ودر دختران 1 در 189  گزارش شده است.
طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا