مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

کارگاه آموزشی ABA

 برگزاری کارگاه آموزشی ABA زیر نظر متخصصان مرکز آموزش اتیسم اصفهان، به همراه اعطای گواهینامه.

جهت اطلاعات بیشتر با مرکز اتیسم اصفهان تماس حاصل فرمایید.

CDمجموعه آموزشی برنامه های ABA

CD مجموعه آموزشی برنامه های ABA، شامل گلچینی از نحوه ی اجرای برنامه های ABA می باشد.

برای تهیه CDبه دفتر مرکز اتیسم اصفهان مراجعه نمایید.

 

انتشار هجدهمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان

هجدهمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان، ویژه کودکان اوتیستیک منتشر شد.

برای تهیه آن به دفتر مرکز اوتیسم اصفهان مراجعه نمایید.

طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا