مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

CDمجموعه آموزشی برنامه های ABA

CD مجموعه آموزشی برنامه های ABA، شامل گلچینی از نحوه ی اجرای برنامه های ABA می باشد.

برای تهیه CDبه دفتر مرکز اتیسم اصفهان مراجعه نمایید.

 

انتشار هجدهمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان

هجدهمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان، ویژه کودکان اوتیستیک منتشر شد.

برای تهیه آن به دفتر مرکز اوتیسم اصفهان مراجعه نمایید.

تئوری ذهن

اسناد افکار و احساسات به دیگران، قابلیتی است که به آن «نظریه ذهن» می گویند. نظریه ذهن یکی از بحث انگیزترین موضوعات مطرح در روان شناسی رشد است. محققان نظریه ذهن را برای اشاره به توانایی فرد در اسناد احساسات، عقاید و نیات و افکار فرد برای درک «حالت های ذهنی» دیگران یا «خواندن ذهن» دیگران می باشد. این توانایی به فرد کمک می کند تا با در نظر گرفتن احساسات، عقاید و نیت های دیگران، توصیف و تبیینی صحیح از رفتارشان داشته باشد.

در ادامه مطالب بیشتری در این رابطه خواهید خواند.

ادامه مطلب...
طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا