مرکز آوزش و توانبخشی کودکان اوتیسم,مغز،تحقیق،,,,,,iranautism.ir,autism iran,autism,iran autism,اصفهان اتیسم,اصفهان اوتیسم,توانبخشی کودکان اتیسم,توانبخشی کودکان اوتیسم,اولین مرکز توانبخشی,در خودماندگی,پیش ،آموزش،فعالی,پزشکی,روانشناسی,رایگان,شکن,اخبار,جدید,مرکز,آمار,تحقیق,مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیسم,اوتیسم,اتیسم,کودکان اوتیسم,کودکان اتیسم,اوتیسم ایران,اتیسم ایران,ایران اوتیسم,ایارم اتیسم,خیریه,بیمارستان,متخصص,راهنمایی,دانلود,کتاب,بازی,اوتیسم اصفهان,اتیسم اصفهان,انجمن اوتیسم,انجمن اتیسم,بیماری,درمان,راهکار,تازه ها,اختلال,فیلم,لینک ها مفید,اختلال مغزي ,اتیسم,مغز,مشخصات زبانی اتیسم,اُتيستيك,اتیستیک,اُتيسم,ایران
ایران اوتیسم

ده راهکار برای ارتباط بهتر

 یکی از مسائل مهم و دشوار برای کودکان با طیف درخودماندگی، رشد مهارت های ارتباطی و اجتماعی است. ارتباط به عنوان اولین حیطه ی مشکل برای افرادی که درخودماندگی را تجربه می کنند، می تواند ریشه ی بسیاری از دشواری ها در تعاملات اجتماعی، عملکرد اجتماعی، عملکرد آموزشی و رفتار به حساب آید.

شناسایی شیوه های یادگیری متفاوت دانش آموزان، به یافتن این مطلب می انجامد که بسیاری از آن ها آموزندگان دیداری هستند. بدین معنا که آن چه را که می بینند، بهتر درک می کنند تا آن چه را که می شنوند. این مشاهده از پیچیدگی های غیر قابل سنجش برخوردار است که شامل تعیین میزان وابستگی تعامل اجتماعی و تعالیم آموزشی به ارتباط شنیداری-دیداری می باشد.

در ادامه مطلب بیشتری در این رابطه خواهید خواند.

ادامه مطلب...

استفان ویلتشایر، نابغه ای متفاوت

استفان در 24 آوریل سال 1974 متولد شد. پدرش کلوین اهل باربادوس و مادرش اهل سنت لویسا بود. در کودکی استفان تأخیرات رشدی را تجربه کرده بود او در سن 3سالگی تشخیص اوتیسم گرفت. او کودک ساکتی بود که با دیگران ارتباط برقرار نمی کرد او قادر به صحبت کردن نبود و به طور کامل در دنیای خودش زندگی می کرد در سن پنج سالگی در لندن به مدرسه کون اسمیل فرستاده شد جایی که در آن جا او متوجه شد تنها سرگرمی که از آن لذت می برد نقاشی است. بزودی مشخص شد که او با جهان از طریق زبان طراحی ارتباط برقرار می کند. این ارتباط ابتدا از طریق طراحی اتوبوس های لندن ودر نهایت ساختمان ها برقرار شد...
در ادامه مطالب بیشتری در مورد استفان خواهید خواند.

 

ادامه مطلب...

انتشار شانزدهمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان

شانزدهمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان، ویژه کودکان اوتیستیک منتشر شد.

برای تهیه آن به دفتر مرکز اوتیسم اصفهان مراجعه نمایید.

طراحی و اجرا توسط تیم طراحی دیبا