کتاب تکنیک های رفتاری

تکنيک های آموزشی – رفتاری برای کودکان در خودمانده

مقدمه مترجم

مربيان و والدين محترم، مطالبي که پيش رو داريد برگرفته از کتاب نوشته پروفسور لوواس مربوط به آموزش کودکان اوتیسم است.هدف از انتشار اين مطالب در اختيار قرار دادن اطلاعات و راهکارهايي براي افزايش کيفيت آموزش و بالا بردن سطح آگاهي خانواده ها و مربيان عزيز مي باشد. مواردي که در اين جزوه مورد بررسي قرار مي گيرد به والدين مي آموزد که چگونه مي توانند با صرف وقت، و به کارگيري دقت بيشتر با کودکان خود رفتار کنند و موارد مورد نياز کودکان را چگونه به آنها آموزش دهند که اشتياق يادگيري در فرزندشان شکوفا شود. ما مي توانيم با راهکارهايي که در اين جزوه ذکر گرديده بچه ها را هم از لحاظ آموزشي و هم از لحاظ رفتاري ياري نماييم

مرکز آموزش و توان بخشی کودکان اوتیسم

برخي از نکات احتياطي درباره فلسفه درمان آموزش :

نخست اينکه، هيچ روشي که بتواند تمام مشکلات افراد ناتوان ذهني را حل کند، وجود ندارد. البته افرادي که سعي دارند به اين اشخاص کمک کنند، به تعدادي از تکنيک هاي آموزشي نياز دارند. به عنوان مثال: روش هايي که براي محبت کردن و يا ترساندن يک کودک نابينا به طور ويژه اي خوب جواب مي دهد. ممکن است براي يک کودک اوتیسم سرکش تا اندازه اي متفاوت باشد. به هر حال(( معلم، درمانگر يا والد)) بايد انعطاف پذير، خلاق و قادر بر ايجاد تنوع در تکنيک ها و روش ها باشد

در آغاز کار، اهداف کوچک را مورد بررسي قرار دهيد، به گونه اي که شما و کودکتان مورد توجه قرار گيريد. مراحل کوچک رو به جلو را بيابيد. به جاي اميد داشتن و تقلا کردن براي دسترسي به برخي از ايده آل هاي دست نايافتني و يا فراتر از حد انتظار بايد به مجموعه اي از اهداف کوچک تر توجه کنيد. برنامه ها در توالي توسعه يافته اي گسترش داده مي شوند، به طوري که برنامه هاي آغازين بايد قبل از موارد ديگر شروع شوند. زماني که يک برنامه آغاز مي گرددو بچه موفقيتي در برخي از مهارتهاي اوليه کسب کرد، برنامه هاي بعدي ممکن است به گونه­اي ارائه شوند که زير مجموعه برنامه هاي نخستين باشند. اکثر برنامه ها تداوم دارند به طوري که داراي هيچ نقطه پاياني معني داري نيستند. همچنين در آغاز ممکن است يک کودک سه يا چهار برنامه را دريافت دارد.(به عنوان مثال در ماه هاي نخستين، او در جريان برنامه مربوط به کاهش عصبانيت، نشستن به طور مناسب، ايجاد تماس چشمي و توسعه تقليد غير شفاهي قرار مي گيرد). در حالي که يک سال بعد ممکن است 40 برنامه جاري را دنبال کند. برنامه هاي آغازين با جزئيات مرحله به مرحله به طور قابل توجهي گسترده مي شوند. چنين جزئيات وسيعي در برخي موارد فراوان به نظر مي­رسند، اما ما ترجيح داده ايم که با دقت به آن ها نگريسته شود

1394
مهر
1
چهارشنبه، 1 مهر 1394
2015
September
23