کتاب ها

  امروزه توجه به درمان و توان بخشی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم اهمیت زیادی پیدا کرده است زیرا با به کارگیری فنون و روش های درمانی جدید می توان این کودکان را به گروه همسالان نزدیک کرد. استفاده ی به موقع از منابع آموزشی که مداخله ی به هنگام نامیده می شود و دارای سطوح مختلفی است برای ارتقا سطح توانمندی های کودک و تامین بهداشت روانی خانواده لازم و ضروری است.

راهکارهايي براي آموزش کودکان اوتيسم

اوتيسم چيست؟

یکی از مهمترین مهارتهای مورد نیاز ما، آموزش دستشویی رفتن کودکان به طور مستقل و موفق می باشد. لباسهای خیس و کثیف و عدم بهداشت دستشویی می تواند نقش مهم و معنی داری در تعاملات اجتماعی داشته باشند. طبق تحقیقات انجام شده، عموماً بیشترین مشکل افراد اوتیسم در آموزش دستشویی رفتن است. بسیاری از روش هایی که برای آموزش توالت به بچه های اوتیسم استفاده می شود، مناسب نیستند. بنابراین برای آموزش توالت رفتن راه هایی وجود دارد که تأثیر آنها به اثبات رسیده است.

در سال 1993، ماريلين و درك، پروژه ای تحقيقاتي را كه نگاهي به توانايي رياضياتي بچه هاي اوتيسمي داشت، در منطقه دوندين شروع كردند. انگيزه اين كار تجربيات ماريلين در مؤسسه دونالد بيزلي بود؛ جايي كه براي چندين سال، او با تعدادي از كودكان و والدينشان درگير بود.اين تحقيق با همت آدرين تام كينزاز مدرسه زنده ياد سارا كوهن انجام شد. در همان اولين سال، اوكار با کودکان دبستاني را شروع کرده، به بررسي و چگونگي انجام آن پرداخت.وی ارزيابي متناسبی به همراه برنامه رياضيات مدرسه تهيه نمود؛ كه به طور معمول در بين مدارس ابتدايي نيوزلند مورد استفاده قرار گرفت.