گزارش کار مرکز

خلاصه نتايج و عملکرد مرکز:
 

در طول 17 سال فعاليت مستمر مرکز، نتايج آن به شرح زير است.

1444 نفر تاکنون توسط روانپزشک به اين مرکز ارجاع داده شده اند.

73 نفر در حال حاضر در مرکز تحت آموزش هستند.

200 نفر در منزل تحت آموزش هستند.

133 نفر به مدارس عادی راه پيدا کرده اند.

15 نفر مقطع پيش دبستانی.

46نفر دوره اول ابتدايی.

39نفر دوره دوم ابتدایی.

20 نفر دوره متوسطه.

2 نفر چهارم دبیرستان.

9 نفر دیپلم.

1 نفر کارشناس ارشد تاریخ.

1 نفر کارشناس روان شناسی.

 

لازم به ذکر است که آمار ذکر شده تا پايان سال 1396 است.

لیست مددجویان راه یافته به مدارس عادی

1395
مهر
1
پنجشنبه، 1 مهر 1395
2016
September
22