موفقیت افتخارآمیز ستاره ای دیگر از بچه های آسمان

باز هم موفقیت افتخارآمیز ستاره ای دیگر از بچه های آسمان مان چشم های همگان را خیره کرد و تلألؤ بارقه های جدیدی از امید را در آینده ی مبهم کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم برای همگان به ارمغان آورد. نوجوان عزیزمان پس از موفقیت در کنکور دانشگاه سراسری اینک موفق به فارغ التحصیل شدن در مقطع کارشناسی شد و ثابت کرد که فرزندان به ظاهر وابستة ما، نه تنها همانند سایر جوانان که حتی پر تلاش تر و با امیدتر از همه می توانند توانمندی خود را به منصه ی ظهور بگذارند و با شکست دادن همه ی سختی ها و برداشتن همه ی موانع به قدردانی از زحمات بی شائبه ی خانواده، مربیان عزیز و فداکارشان پاسخی در خور بدهند. این موفقیت خیره کننده را به خانواده ایشان، تمامی بچه های آسمان و مربیان خستگی ناپذیرشان تبریک عرض می کنیم و امیدوار آینده ای بسیار روشن برای سایر عزیزانمان در زمینه های مختلف  هستیم.