فارغ التحصیلی مسعود عزیز در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ

فارغ التحصیلی مسعود عزیز در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ را به والدین ایشان و همه پرسنل گرامی مرکز اتیسم اصفهان که از هیچ تلاشی برای رقم خوردن چنین روزی فروگذار نکردند تبریک می گوییم. امید است در آینده نزدیک شاهد موفقیت همه بچه های آسمانی باشیم.

1397
آبان
19
شنبه 19 آبان 1397
2018
November
10