فارغ التحصیلی محمد عزیز در مقطع کارشناسی روان شناسی

فارغ التحصیلی محمد عزیز در مقطع کارشناسی روان شناسی را به والدین ایشان و همه پرسنل گرامی مرکز اتیسم اصفهان که از هیچ تلاشی برای رقم خوردن چنین روزی فروگذار نکردند تبریک می گوییم. امید است در آینده نزدیک شاهد موفقیت همه بچه های آسمانی باشیم.

1397
آبان
19
شنبه 19 آبان 1397
2018
November
10