بیست و هفتمین شماره مجله بچه های آسمان منتشر شد

بیست و هفتمین شماره مجله بچه های آسمان منتشر شد
آنچه در این شماره میخوانید
اخبار و تازه ها
به بهانه روز جهانی اتیسم
اتیسم روی صحنه
روش هایی عالی برای معلم جهت توضیح نیاز های کودک اتیسم
سلامت ر وان خواهر و برادر فرزندان اتیسم
رهایی
آموزش مفاهیم انتزاعی
حافظه فعال کودک اتیسم
مهارت اساسی خود یاری
بگذار صدایت را بشنوم
هایپر لکسیا و اتیسم
مشکلات سیستم لامسه ای
اختلال خواندن
نابغه ای متفاوت
معرفی کتاب
شماره تماس جهت سفارش مجله 
03133373747

تاریخ: 
1397
تیر
9
شنبه 9 تير 1397
2018
June
30