بیست و هشتمین شماره فصلنامه بچه های آسمان منتشر شد.

 

آنچه در این شماره می خوانید

اخبار و تازه ها

با پذیرش هدفمند به اتیسم کمک کنیم

استرس و والدین کودکان اتیسم

تقلید از کار های ساده

بگذار صدایت را بشنوم

آموزش زمان

نقش والدین در بهبود برقراری ارتباط کودکان اتیسم

مشکلات حسی دانش آموزان مبتلا به اتیسم در مدرسه

زندگی مستقل موفق

راهنمای والدین در مورد بلوغ دختران دارای ناتوانی رشدی

تعامل معلم و دانش آموز در راهبرد سوال کردن

راهنمای برخورد با کودکان اتیسم

شماره تماس جهت سفارش مجله بچه های آسمان

03133373747

تاریخ: 
1397
شهریور
31
شنبه 31 شهريور 1397
2018
September
22