انتشار بیست و پنجمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان

بیست و پنجمین شماره فصلنامه داخلی ویژه کودکان اتیسم (بچه های آسمان ) منتشر شد.

برای تهیه آن به دفتر مرکز اوتیسم اصفهان مراجعه نمایید.

در این شماره می خوانید:
 
اخبار و تازه ها
خانواده و اتیسم
اهمیت بازی درمانی تعامل والد-کودک
بگذار صدایت را بشنوم
آموزش مفاهیم انتزاعی
باغبانی درمانی
داستان یک مادر
بازی درمانی و اتیسم
مشکلات سیستم لامسه ای
سرپناه قاصدک
اثر یکپارچگی حسی بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان اتیسم
اختلالات دست خط
معرفی کتاب
نابغه ای متفاوت
تاریخ: 
1396
آذر
14
سه‌شنبه 14 آذر 1396
2017
December
5