اضطراب در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم

حمیدرضا عرب
تقریبا 40 درصد افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم (اوتیسم) دارای اضطراب هستند. اضطراب نشانه های اتیسم را تشدید می کند و باعث می شود مشکلات در تعاملات و ارتباط اجتماعی تشدید شود.
کمک به کودک مبتلا به اتیسم برای یادگیری مهارت های عملی در کاهش اضطراب آنها نقش دارد. ترکیبی از درمان شناختی رفتاری و دارو درمانی در کاهش نشانگان اختلال اضطرابی در افراد دارای اختلال طیف اتیسم که مبتلا به اضطراب می باشند موثر است.
نشانه های مرسوم اضطراب در افراد دارای اختلال طیف اتیسم
جدا کردن نشانه های اتیسم از اضطراب بسیار مشکل است. اگر شما مشکوک هستید که فرزندتان اضطراب را تجربه می کند مهم است بدانید کدام یک از رفتارهای فرزندتان ریشه در اضطراب دارد و مربوط به اختلال اتیسم نمی باشد.
چگونه اضطراب بر افراد مبتلا به اختلال اتیسم تاثیر می گذارد
کودکان مبتلا به اتیسم ممکن است نشانه هایی از اختلال اضطرابی را در سالهای اولیه نشان دهند. یک فرا تحلیل از اختلالات اضطرابی در افراد مبتلا به اختلال اتیسم نشان داد که تقریبا 40 درصد افراد مبتلا به اختلال اتیسم نشانه های یک اختلال اضطرابی نیز دارند.
انواع مختلف اختلالات اضطرابی وجود دارد اما شش مورد در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم شایع تر است. فوبیای خاص، اختلال اضطراب اجتماعی، آگورافوبیا، اختلال وسواس فکری و عملی، اختلال اضطراب تعمیم یافته، اختلال اضطراب جدایی و اختلال وحشت زدگی.
مرکز تحقیقاتی ایندیانا در دانشگاه ایندیانا بولمینگتون درصدی از انواع اختلال های اضطراب که هم در افراد مبتلا به اختلال اتیسم و هم اختلال اضطرابی دیده می شود را به شرح ذیل گزارش داد.
فوبیای خاص 30 درصد
اختلال وسواس فکری و عملی 17 درصد
اختلال اضطراب اجتماعی و آگورافوبیا 17درصد
اختلال اضطراب تعمیم یافته 15 درصد
اختلال اضطراب جدایی 9 درصد
اختلال وحشت زدگی 2 درصد
فوبیای خاص
بر طبق تعریف فوبیای خاص، افزایش نگرانی هنگام قرار گرفتن در معرض شی یا موقعیتی ایجاد می شود. همچنین فوبیا در برخی افراد موجب حملات وحشت زدگی می شود. ترس های خاص اغلب پس از تجربیات تروماتیک ایجاد می شود برخی از ترس هایی که در افراد اتیسم مرسوم هستند عبارتند از پزشکان، اتاق تاریک، حشرات و سگ.
برخی از کودکان اتیسم از چیز هایی که ترسناک نیست احساس ترس می کنند مانند توالت، قطار، اتوبوس یا طوفان. فوبیاها می تواند دسته گسترده ای از چیزها باشد یا دامنه محدودی داشته باشد. فوبیا بویژه برای والدین و افرادی که از کودک مراقبت می کنند و هیچ ریشه آشکاری ندارد می تواند تجربه خسته کننده ای باشد. مهم است در مورد فرزندتان که مبتلا به فوبیا است صبور باشید و بدانید که این ترس ممکن است خطر واقعی برای سلامتی فرزندتان باشد.
اختلال وسواس فکری عملی
این اختلال با وسواس های فکری و عملی همراه است، گاهی با مداخلات رفتاری و گاهی با داروها درمان می شود و ریشه آن در اضطراب است. این اختلال و اختلال اتیسم گاهی خیلی به هم مشابه اند در حالی که فرایند های ذهنی آنها متفاوت است. یک کودک مبتلا به اتیسم از ایجاد الگوهای تکراری و خلق الگو ها لذت می برد در حالی که فردی که هم مبتلا به اتیسم و هم اختلال وسواس فکری و عملی است ممکن است احساس کند نیاز به یک الگوی جدید یا قطع یک الگو دارد تا از اتفاقی جلوگیری کند. شناسایی اینکه فرزند شما علاوه بر اتیسم اختلال وسواس فکری و عملی هم دارد در پیدا کردن بهترین درمان برای او کمک کننده است.
اضطراب اجتماعی، آگورافوبیا
اضطراب اجتماعی و آگورافوبیا اختلالات اضطرابی هستند که حول محور ترس از موقعیت های اجتماعی و قضاوت های اجتماعی قرار می گیرند. کودکان مبتلا به اضطراب اجتماعی به دلیل ترس از قضاوت های اجتماعی دچار ترس می شوند. این اختلال با اختلال آگورافوبیا بسیار مشابه است، کودک از موقعیت های اجتماعی اجتناب می کند و این مساله به هر جایی که ممکن است کودک احساس شرمندگی یا احساس خجالت کند گسترش می یابد. افراد مبتلا به اختلال آسپرگر اغلب با اختلال اضطراب اجتماعی یا آگورافوبیا تشخیص گرفته می شوند و این دو می تواند در یک شخص همزمان وجود داشته باشد اما به مانند اختلال وسواس فکری و عملی و اتیسم فرایند های زیر بنایی این دو اختلال متفاوت است. افراد مبتلا به اتیسم ممکن است از موقعیت های اجتماعی اجتناب نمایند زیرا این موقعیت ها را برای خود غیر ضروری می دانند و احساس نیاز نمی کنند که ارتباط موثری با دیگران برقرار نمایند اما افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی یا آگورافوبیا مزایای شرکت در موقعیت های اجتماعی را درک می کنند ولی به دلیل سطح بالای اضطراب در موقعیت های اجتماعی نمی توانند شرکت نمایند.
اختلال اضطراب تعمیم یافته
به عنوان یک نگرانی بیش از حد و مکرر در مورد موقعیت ها یا وقایع تعریف می شود. کودکان مبتلا به اتیسم که تشخیص اضطراب فراگیر گرفته اند ممکن است حملات وحشتزدگی را تجربه کنند یا دچار اختلال خواب شوند. تغییر در اشتها یا کاهش توانمندی از دیگر علایم می باشد همچنین تمایل دارند بسیاری از موقعیت ها را کنترل نمایند در حالی که علت آن را نمی دانند.
اختلال اضطراب جدایی
اختلال اضطراب جدایی در دوران کودکی وجود دارد. کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی زمانی که از والدین یا مراقبان خود دور می شوند دوران سختی را سپری می کنند. اضطراب ممکن است به علت ترس از ترک شدن، افتادن اتفاق بد یا عدم امکان ارضای نیازهای او در زمان غیبت والدین وجود داشته باشد.
اختلال وحشت زدگی
کودکان مبتلا به اختلال وحشت زدگی حملات وحشت زدگی مکرر را تجربه می کنند و از هر چیزی که باعث حملات وحشت زدگی در آنان می شود اجتناب می کنند. حملات هراس برای هر کدام از آنان متفاوت است تنگی نفس، درد قفسه سینه و ... این علایم در عرض چند ثانیه به اوج می رسد و سپس منجر به حملات وحشت زدگی می شود.
چه چیزی باعث اضطراب در افراد اتیسم می شود
شناسایی علت اضطراب به کودک مبتلا به اتیسم در مدیریت نشانه ها کمک می نماید. بعضی کودکان اضطراب را به عنوان یک نتیجه از وقایع تروماتیک تجربه می کنند در حالی که دیگران اضطراب را به عنوان یک امر ثابت در زندگی خود تجربه می کنند. اضطراب به ویژه وسواس فکری و عملی به عنوان پاسخ به عدم کنترل در زندگی می باشد. اضطراب اجتماعی ممکن است از یک موقعیت اجتماعی شرم آور نشات بگیرد. اختلال وحشت زدگی ممکن است در نتیجه تروما و بوسیله بو، صدا یا لمس های مرتبط با تروما ایجاد گردد. مهم نیست که اضطراب کودک شما چیست حضور شما به او کمک می کند تا او را بهتر درک کنید و مهارت های مقابله ای را به او یاد دهید.
برای اضطراب چه کاری می توانید انجام دهید
اضطراب نباید غیر قابل کنترل یا مانعی در زندگی روزمره باشد. هر شخصی اضطراب را به شیوه متفاوتی تجربه می کند. اگر چه اکثر افراد قادر به پیدا کردن ترکیبی از روش ها برای کاهش نشانه های اضطراب هستند ولی کمک یک روان شناس بسیار مهم است این روان شناس به کودکان کمک می کند تا اضطراب خود را کشف نمایند و مهارت های مقابله ای را شناسایی کنند.
بسیاری از روان شناسان کودک جلسات خانواده درمانی را پیشنهاد می کنند بنابراین کسانی که با کودک ارتباط دارند می توانند کودک را حمایت نمایند و اگر نیاز باشد روان پزشک می تواند دارو تجویز کند. دیگر مداخلات از قبیل هنردرمانی، موسیقی درمانی و ورزش به او کمک کننده است. اضطراب کامل درمان نمی شود اما درمان می تواند به او کمک نماید علایم خود را کنترل کند و کیفیت زندگی او را افزایش دهد.

درمان های رفتاری برای کمک به اضطراب
درمان شناختی رفتاری برای بسیاری از کودکان مبتلا به اتیسم سودمند می باشد بویژه در افراد مبتلا به اختلال آسپرگر و اختلالات اضطرابی. درمان شناختی رفتاری ترکیبی از گفتگو درمانی و رفتار درمانی است که توسط یک روان شناس تسهیل می شود. کودکانی که در درمان شناختی رفتاری شرکت می کنند عواملی که باعث اضطراب می شود را شناسایی می کنند و سپس درمانگر به کودک شما کمک می کند تا از احساسات و اندیشه های محرک اطرافش آگاه گردد، فرزند شما پس از آن تمرین "فکر کردن را متوقف کن" را تمرین می کند. سعی کنید افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین نمایید. در نهایت فرزند شما مهارت های لازم مقابله ای را فرا می گیرد.
داروها و درمان ها برای کاهش اضطراب در افراد مبتلا به اختلال اتیسم
دارو می تواند یک گزینه عالی برای کمک به کودکان اتیسم در مدیریت اضطراب شان باشد. اگر فکر می کنید که اضطراب فرزند شما با رفتار درمانی کنترل نمی شود می توانید از روان شناس کودکتان بخواهید شما را به یک روان پزشک ارجاع دهد. ملاقات با یک روان پزشک برای آنکه داروهای مناسب سن خود را دریافت کند بسیار مفید است. روان شناسان و روان پزشکان به دنبال یک رژیم دارویی مناسب برای کودکان مبتلا به اتیسم هستند.
ایجاد یک پناهگاه
نگاهی کوتاه به محیط خواب کودک خود داشته باشید عواملی که ممکن است در خواب کودک اختلال ایجاد نماید را شناسایی کنید. عواملی همچون اتاق پر سر و صدا، آلودگی های صوتی و یا اتاق سرد در فرایند خواب کودک اختلال ایجاد می کند.
نقش شما به عنوان والد یک کودک اتیسم
شناسایی منابع برای کمک به فرزندتان در اولویت است شما بزرگ ترین حمایت کننده فرزندتان هستید. همانطور که فرزند شما مهارت های مقابله ای را یاد می گیرد نیاز دارد حمایت هایی را از جانب شما به عنوان یک پایگاه امن نیز کسب کند. از او سوال بپرسید و ذهن خود را باز نگه دارید تا به حرف های او گوش دهید. درست است که اضطراب ناخوشایند است و اغلب افرادی که در معرض اضطراب قرار می گیرند تمام واکنش های قابل قبول را ندارند. کمک به فرزندتان برای ترس ها و تشویق کردن یک هدیه ارزشمند برای او است.

منبع
www.autismparentingmagazine.ir

1399
بهمن
27
دوشنبه 27 بهمن 1399
2021
February
15

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
سوال امنیتی
سوال زیر برای جلوگیری ارسال اسپم می باشد، لطفا به آن پاسخ دهید. با تشکر
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.