هفت جنبه ABA

مداخلات یا تکنیک های تحلیل رفتار کاربردی تحت هفت بعد اصلی قرار می گیرند که توسط بائر، ولف و ریزلی (1968) توصیف شده است.
تعمیم دهی : مهارت یا هدف رفتاری مورد نظر باید در زمینه های مختلف آموزش داده شود و تمرین شود . حتی زمانی که درمان متوقف می شود، کودک باید آنچه را که آموخته است در چندین محیط پیاده کند . تعمیم مهارت های جدید به زمینه های خارج از درمان ممکن است برای کودکان اوتیستیک چالش باشد.
مؤثر: مداخله باید به طور مؤثر تغییرات عملی در رفتار ایجاد کند. به عبارت دیگر، در واقع باید رفتاری که قصد تغییر آن را داریم ، تغییر دهد. با جمع آوری داده ها، درمانگر می تواند نظارت کند که آیا رفتار به شیوه ای عملی در حال تغییر است یا خیر.
فن آوری: رویه ها و مداخلات ABA مورد استفاده باید به صورت دقیق و واضح توضیح داده شود. برنامه مکتوب باید مختصر باشد و رویه ها را توضیح دهد تا اعضای تیم را به گونه ای آگاه کند که امکان درمان استاندارد و با کیفیت بالا را فراهم کند.
هر مداخله ای باید به زبان ABA توصیف شود و تحلیلگر رفتار باید بتواند چنین مداخلاتی را بر اساس مبانی تحلیل رفتار توضیح دهد.
تحلیلی: برای اتخاذ تصمیمات درمانی آگاهانه، برنامه درمانی کودک باید همیشه شامل استفاده از داده ها باشد. با استفاده از داده ها، درمانگر قادر خواهد بود نشان دهد که مداخلات چگونه رفتار را تغییر می دهند. اگر متغیر خاصی اعمال شود، رفتار تغییر می کند، در حالی که حذف چنین متغیری باعث ناپدید شدن تغییر می شود. داده ها نشان می دهد که چه زمانی تغییرات خاص ضروری است و همچنین اگر اعمال چنین تغییراتی موفقیت آمیز باشد.
رفتاری: رفتارهایی که یک درمانگر می خواهد روی آنها کار کند (همانطور که در طرح درمان ذکر شده است) باید قابل اندازه گیری و مشاهده باشد. همانطور که داده ها جمع آوری می شوند، داشتن اهداف قابل اندازه گیری به این معنی است که درمانگر می تواند بهبود یا عدم بهبود را بررسی کند.

1401
خرداد
30
دوشنبه 30 خرداد 1401
2022
June
20

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.