رابطه بین رشد حرکتی و رشد زبان

خزیدن ، نشستن ، و راه رفتن می تواند نشانه های رشد کودک باشند. توسعه این مهارت ها شیوه کاوش کودک را در محیط تغییر می دهد. اما آیا این پیشرفت های حرکتی موجب رشد توانایی های شناختی کودکان در زندگی آینده شان می شود ؟

مطالعات اخیر نشان داده که پیشرفت های حرکتی هم درک کودکان و هم واژگان گفتاری را پیش بینی می کند.
ما می دانیم که زبان کودکان بتدریج توسعه می یابد و با رشد مهارت های حرکتی مانند نشستن و راه رفتن مستقل مرتبط است.
مهارت های حرکتی و زبانی در اختلال طیف اوتیسم
مهارت های اجتماعی و ارتباطی ویژگی های اصلی تشخیص اتیسم هستند. اما برخی از کودکان مبتلا به اوتیسم مهارت های حرکتی دیررس یا غیرمعمول نیزاز خود نشان می دهند. بنابراین می توان این گونه فرض کرد این دو حوزه با یکدیگر مرتبط هستند؟

1400
آذر
15
دوشنبه 15 آذر 1400
2021
December
6

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.